Bewindvoering

 

Voor een aantal mensen is budgetbeheer onvoldoende garantie om uit de financiële problemen te komen. Deze groep kan al dan niet op eigen verzoek aan de kantonrechter verzoeken om een bewindvoerder.

 

Wanneer mensen (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiën te behartigen door hun lichamelijke of geestelijke toestand, is het mogelijk om een bewindvoerder aan te stellen.

De bewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank en behartigt dan de financiële belangen voor u. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beschikken over zijn/haar bezittingen en rechten. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind over bijvoorbeeld het huis worden volstaan.

 

Voor wie is beschermingsbewind:

 

  • Voor diegenen die tijdelijk of blijvend vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn hun financiën te behartigen
  • Voor diegenen die hoge schulden hebben en hier zelf niet meer uitkomen

 

Wat houdt het in:

 

Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld het huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover, zolang dat gaat, in overleg met de betrokkene. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen. De betrokkene blijft handelingsbekwaam.

De betrokkene mag niet meer beslissen over de goederen die onder bewind staan. Dit doet de door de rechtbank aangestelde bewindvoerder maar wel zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene

Het beschermt het vermogen van de betrokkene. De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank.

 

Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

 

Hoe gaan we te werk:

 

Wanneer tijdens de intake of tijdens het budgetbeheer blijkt dat budgetbeheer niet de juiste oplossing voor u is kan beschermingsbewind wellicht een oplossing voor u zijn.

Ook kan het mogelijk zijn dat u om andere redenen direct voor beschermingsbewind kiest.

 

Wat zijn de kosten?

 

De tarieven voor professioneel beschermingsbewind zijn bepaald door het landelijk overleg kantonrechters (LOVCK).

.

 

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vergoeding van deze kosten op basis van de WWB (bijzondere bijstand) te krijgen. Indien er recht bestaat op vergoeding van deze kosten, wordt dit jaarlijks voor u aangevraagd.

 

AFOO bewind & Beheer logo
NBBI logo
AFOO kan helpen als schulden stress veroorzaakt

Bewindvoering

 

Voor een aantal mensen is budgetbeheer onvoldoende garantie om uit de financiële problemen te komen. Deze groep kan al dan niet op eigen verzoek aan de kantonrechter verzoeken om een bewindvoerder.

 

Wanneer mensen (tijdelijk) niet in staat zijn hun financiën te behartigen door hun lichamelijke of geestelijke toestand, is het mogelijk om een bewindvoerder aan te stellen.

De bewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank en behartigt dan de financiële belangen voor u. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beschikken over zijn/haar bezittingen en rechten. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind over bijvoorbeeld het huis worden volstaan.

 

Voor wie is beschermingsbewind:

 

  • Voor diegenen die tijdelijk of blijvend vanwege hun lichamelijke of geestelijke toestand niet in staat zijn hun financiën te behartigen
  • Voor diegenen die hoge schulden hebben en hier zelf niet meer uitkomen

 

Wat houdt het in:

 

Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld het huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover, zolang dat gaat, in overleg met de betrokkene. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen. De betrokkene blijft handelingsbekwaam.

De betrokkene mag niet meer beslissen over de goederen die onder bewind staan. Dit doet de door de rechtbank aangestelde bewindvoerder maar wel zoveel mogelijk in overleg met de betrokkene

Het beschermt het vermogen van de betrokkene. De bewindvoerder legt jaarlijks verantwoording af aan de rechtbank.

 

Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

 

Hoe gaan we te werk:

 

Wanneer tijdens de intake of tijdens het budgetbeheer blijkt dat budgetbeheer niet de juiste oplossing voor u is kan beschermend bewind wellicht een oplossing voor u zijn.

Ook kan het mogelijk zijn dat u om andere redenen direct voor beschermend bewind kiest.

 

Wat zijn de kosten?

 

De tarieven voor professioneel beschermingsbewind zijn bepaald door het landelijk overleg kantonrechters (LOVCK).

Klik hier om de tarieven in te zien.

 

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vergoeding van deze kosten op basis van de WWB (bijzondere bijstand) te krijgen. Indien er recht bestaat op vergoeding van deze kosten, wordt dit jaarlijks voor u aangevraagd.

NBBI logo
AFOO kan helpen als schulden stress veroorzaakt

AFOO bewind & Beheer logo
NBBI logo
AFOO kan helpen als schulden stress veroorzaakt