Mentorschap

 

Een mentor treedt op namens de cliënt(e) als deze niet meer over persoonlijke zaken kan beslissen. Te denken valt aan personen die dementerend zijn, een verstandelijke beperking hebben, verblijven in een verzorgings- of verpleegtehuis en/of personen met psychiatrische problematiek.

 

Een mentor wordt aangesteld om de belangen van een cliënt(e) op het vlak van niet-vermogensrechtelijke aard waar te nemen. De mentor bemoeit zich dus niet met geld.

 

De mentor vertegenwoordigt de cliënt(e), gaat in gesprek met hulpverleners en vertegenwoordigt de klant bij zorg- en behandelplanbesprekingen. Daarnaast heeft de mentor overleg met behandelaars en hulpverleners om erop toe te zien dat de zorg die wordt geleverd, in overeenstemming is met de gemaakte afspraken. Daar waar nodig regelt de mentor aanvullende zorg.

 

De mentor betrekt zoveel als mogelijk de cliënt(e) bij de te nemen beslissingen. De mentor sluit zoveel mogelijk aan bij cliënt(e) en bevordert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid.

 

Taken van de mentor:

 

 • Ondersteunt cliënt(e) zoveel mogelijk bij het nemen van beslissingen
 • Bevordert een zelfstandig optreden van de cliënt(e)
 • Houdt rekening met de belangen van de cliënt en geeft daar waar nodig advies
 • Ziet toe op de behandeling en verzorging van cliënt(e)
 • Onderhoudt contacten met de zorg- en hulpverlening
 • Behartigt de belangen van cliënt(e) bij een zorgoverleg

 

Mentorschap dient bij de kantonrechter te worden aangevraagd. Dit kan door betrokkene zelf, door een familielid of door de instelling waar betrokkene woont.

 

Voor meer informatie over het mentorschap kunt u contact met ons opnemen. U kunt dit doen door het contactformulier in te vullen of door een mail te sturen naar mentor@afoo.nl. Ook kunt u ons telefonisch bereiken via 06-285104907 of 06-15917902.

 

 

AFOO bewind & Beheer logo
NBBI logo
AFOO kan helpen als schulden stress veroorzaakt

Mentorschap

 

Een mentor treedt op namens de cliënt(e) als deze niet meer over persoonlijke zaken kan beslissen. Te denken valt aan personen die dementerend zijn, een verstandelijke beperking hebben, verblijven in een verzorgings- of verpleegtehuis en/of personen met psychiatrische problematiek.

 

Een mentor wordt aangesteld om de belangen van een cliënt(e) op het vlak van niet-vermogensrechtelijke aard waar te nemen. De mentor bemoeit zich dus niet met geld.

 

De mentor vertegenwoordigt de cliënt(e), gaat in gesprek met hulpverleners en vertegenwoordigt de klant bij zorg- en behandelplanbesprekingen. Daarnaast heeft de mentor overleg met behandelaars en hulpverleners om erop toe te zien dat de zorg die wordt geleverd, in overeenstemming is met de gemaakte afspraken. Daar waar nodig regelt de mentor aanvullende zorg.

 

De mentor betrekt zoveel als mogelijk de cliënt(e) bij de te nemen beslissingen. De mentor sluit zoveel mogelijk aan bij cliënt(e) en bevordert zoveel mogelijk de zelfredzaamheid.

 

Taken van de mentor:

 

 • Ondersteunt cliënt(e) zoveel mogelijk bij het nemen van beslissingen
 • Bevordert een zelfstandig optreden van de cliënt(e)
 • Houdt rekening met de belangen van de cliënt en geeft daar waar nodig advies
 • Ziet toe op de behandeling en verzorging van cliënt(e)
 • Onderhoudt contacten met de zorg- en hulpverlening
 • Behartigt de belangen van cliënt(e) bij een zorgoverleg

 

Mentorschap dient bij de kantonrechter te worden aangevraagd. Dit kan door betrokkene zelf, door een familielid of door de instelling waar betrokkene woont.

 

Voor meer informatie over het mentorschap kunt u contact met ons opnemen. U kunt dit doen door het contactformulier in te vullen of door een mail te sturen naar zorg@afoo.nl. Ook kunt u ons telefonisch bereiken via 06-15917902.

 

 

NBBI logo
AFOO kan helpen als schulden stress veroorzaakt

AFOO bewind & Beheer logo
NBBI logo
AFOO kan helpen als schulden stress veroorzaakt